ΙΔΡΥΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Εταιρεία (ΕΥΡΑΝΕΚ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός.

Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εταιρείες και οργανισμούς. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από τα μέλη του Εκπαιδευτικού και Αναπτυξιακού Ομίλου ΔΕΛΤΑ.

Από το 1995 έως το 1996 λειτούργησε σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από πιστοποίηση του Υπ. Εργασίας

Κατά το 2001 η εταιρεία εγγράφηκε στον Κατάλογο των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ - Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί στην Αθήνα.

Εξ άλλου από τις αρχές του 1997 η ΕΥΡΑΝΕΚ έχει δύο γραφεία συνεργασίας στην Βουλγαρία (Σόφια, Πλόβντιβ)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΥΡΑΝΕΚ σαν μέλος του Εκπαιδευτικού και Αναπτυξιακού Ομίλου ΔΕΛΤΑ μπορεί να :