ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρεία από το 1991 έχει συντονίσει όλες τις διεθνείς συνεργασίες των εταιρειών του Εκπαιδευτικού και Αναπτυξιακού Ομίλου ΔΕΛΤΑ, που είχαν σαν αποτέλεσμα, την εκτέλεση διάφορων κοινοτικών προγραμμάτων.

Αυτά τα προγράμματα έγιναν σε συνεργασία με Έλληνες, αλλά και άλλους Ευρωπαίους συνεργάτες από την Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία.

Τα έργα που εκτελέστηκαν ανήκαν στα προγράμματα PHARE TEMPUS-COST, JOPP, TELEMATICS, LINGUA, FORCE, PETRA, EUROFORM, LEONARDO, EURONET, RETEX, PRISMA, HORIZON, ΠΑΒΕ, SOCRATES.

Ιδιαίτερα αναφέρουμε πρόσφατα έργα, που αφορούν την Βουλγαρία, την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ: