Πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε:

ΕΥΡΑΝΕΚ ~ Αθηνών
κα. Άννα Δημητρακοπούλου
Τηλ: 210 82 56 011
Φαξ: 210 82 56 012
e-mail : sag@bhc.gr