Η ΕΥΡΑΝΕΚ είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1991.

Από τότε ασχολείται με την εκτέλεση διάφορων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων.

Πολλά από αυτά συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ.

Εξ άλλου η ΕΥΡΑΝΕΚ χρηματοδοτείται για την εκτέλεση έργων που αφορούν την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς χώρες του εξωτερικού και από το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ.

Κατά τα τελευταία χρόνια η εταρεία έχει εκτελέσει με επιτυχία αρκετά προγράμματα που αφορούν την αγροτική οικονομία και ειδικότερα τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό (Βαλκανικό Αγροδίκτυο, Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης στον Αγροτικό Τομέα, Ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο).

Tέλος, η εταιρεία έχει εγγραφεί στο ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανισμών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ συνέχισε την εργασία της ΕΥΡΑΝΕΚ για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα των Βιολογικών Καλλιεργειών και Αγροτουρισμού.

Έτσι έγιναν τα προγράμματα, re-agro "Recycle and Reuse of Agro Programmes" και το Food-med "Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου".

Αντιστοίχως το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" συνέχισε την αντίστοιχη προσπάθεια στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Έτσι εκτελέστηκαν τα προγράμματα, Επιστημονικά Ελληνικά, Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά, Ταξίδι στην Ελλάδα III.


DELTA
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ